ОСТВАРЕНА И ИДЕЈАТА – ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

На крајот од 2021 година, можеме да се пофалиме со една од најубавите лаборатории од средните училишта во нашата држава. Лабораторијата располага со современи нагледни средства и помагала од областа на хемијата, физиката, биологијата, како и со современи заштитни средства при работа. Опремена според најсовремените стандарди и прилагодена за потребите на наставната програма пред се […]

Збогатен книжевен фонд

Училишната библиотека на нашето училиште се збогати со дополнителен број на наслови потребни за реализација на предметите: македонски јазик и литература, право, економија, менаџмент, бизнис, медицина и др. На ваков начин го збогатуваме книжевниот фонд на нашата библиотека и создаваме подобри услови за едукација за нашите ученици.