Нашата мисија

НАПРЕДОКОТ И РАЗВОЈОТ НА СЕКОЈА ДРЖАВА ЗАВИСИ ОД ОБРАЗОВНИОТ ПРОФИЛ И ОД ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ДРЖАВАТА

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“

Нашата визија

ДА ПРОИЗВЕДЕМЕ КВАЛИТЕТЕН КАДАР КОЈ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЌЕ БИДЕ КОНКУРЕНТЕН НА ПАЗАРОД НА ТРУД

ОГЛАСНА ТАБЛА

Програмата за младинско лидерство

Нашето училиште беше дел од „Програмата за младинско лидерство“ организирана од на Habitat for Humanity International. Учениците имаа можност да поми...
Повеќе...

ЗБОГАТЕНА Е НАШАТА УЧИЛИШНА БИБЛИОТЕКА!

ЗБОГАТЕНА Е НАШАТА УЧИЛИШНА БИБЛИОТЕКА! - Нови дела стручна литература од областа на: медицината, правото, економијата, комуникологијата, историја...
Повеќе...

„Моември“– месецот на машкото здравје

На 12.11.2023 година во организација на фризерската секцијата од Скопје (при Занаетчиската комора) и Скопје Сити Мол, традиционално се одржа „Бербер ...
Повеќе...