Нашата мисија

НАПРЕДОКОТ И РАЗВОЈОТ НА СЕКОЈА ДРЖАВА ЗАВИСИ ОД ОБРАЗОВНИОТ ПРОФИЛ И ОД ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ДРЖАВАТА

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“

Нашата визија

ДА ПРОИЗВЕДЕМЕ КВАЛИТЕТЕН КАДАР КОЈ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЌЕ БИДЕ КОНКУРЕНТЕН НА ПАЗАРОД НА ТРУД

ОГЛАСНА ТАБЛА

Конкурс

Почитувани, нашето училиште СУГС „Шаип Јусуф“ – Шуто Оризари ги објавува конкурсите за најдобар наставник, ликовна творба и литературна творба (за уч...
Повеќе...

ОСТВАРЕНА И ИДЕЈАТА – ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

На крајот од 2021 година, можеме да се пофалиме со една од најубавите лаборатории од средните училишта во нашата држава. Лабораторијата располага со ...
Повеќе...

Збогатен книжевен фонд

Училишната библиотека на нашето училиште се збогати со дополнителен број на наслови потребни за реализација на предметите: македонски јазик и литерат...
Повеќе...