Учениците од образовниот профил фризер учествуваа на настанот MOVEMBER – Месец на машкото здравје на 14.11.2022 год. На овој настан заедно со други училишта, но и претставници од реалниот сектор имаа можност да ги покажат своите вештини, способности и знаења. Дел од учениците добијаа и награди за нивната работа во знак на мотивација. Честитки до учениците и до наставниците по стручните предмети: Снежана С., Билјана Ј. и Мерсиха М.