Нашите ученици презентираа младински решенија за планирање на зелениот јавен простор. Учениците од профилот градежен техничар во рамки на проектот „Општината е мојот зелен дом“ – презентираа зелени младински урбанистички решенија, кои како свои предлози ги работеа периодов. Со овие иницијативи младите имаа можност да го испланираат просторот на својата општина по мерка на своите потреби и запазување на еколошкото, зелено окружување. Повеќе детали во прилог на објавата…