Amen sar institucija isi amen shajdipe te phirava jek taro pobare anava kola si konektirime e romane chibjaja, a odova si o profesori Saip Jusuf. Manus so sine fundamentalno legarutno ko procesi butikeribaskoro basi romani gramatika thaj lavustiko.Ov ki pi gramatika ka vakerel:,,Thaj o Romane chave palo NOB pocminge te dzan ko siklane, ola da valani te ovel len lengiri literaturikani chib„.

Ние како институција ја имаме можноста да сме именувани со имињата на еден од најбитните личности поврзани со ромскиот јазик, со името на професорот Шаип Јусуф. Човек кој што беше основен предводник во изработката на ромската граматика и речник. Тој во неговата граматика наведува:„И ромските деца после НОБ почнаа да одат на училиште, па треба да имаат свој литературен јазик“.Нека е честит и вековит овој ден!