Освоено трето место келнери

На 06.12.2019 год. Центарот за Стручно Образование организираше натпревар за „Лидер на Струка“ во СУГС „Лазар Танев“ – Скопје. Учество земаа претставници од сите угостителско-туристички училишта од Р.С. Македонија.  Ученикот Атин Неџиповиќ од III година келнери го претставуваше нашето училиште,  СУГС „Шаип Јусуф“ – Шуто Оризари, и го освои третото место под менторство на професорот […]

Манифестација Ноември месец на науката, 2019

На ден 30.11.2019 година сабота, нашето училиште учествубваше на натпреварот во изработка на експерименти на “Манифестација Ноември месец на науката, 2019.” Претставник на нашето училиште беше ученичката Магбера Алијевска од I-БА со експеримент ,,Како до чиста вода за пиење и наоѓање на страна на светот во природата” и ученикот Ашмет Агуш  III-ЕТ со експеримент ,,Приказ […]

Доопремување на нашата библиотеката

Ја доопремуваме нашата библиотека!Набавени се наставни-помагала за професори и ученици – стручна литература од областа на: правото, економомијата и медицината. А, исто така се доопремивме и со потребните наслови поврзани со наставната програма по предметот македонски јазик и литература.

Прва меѓународна награда за СУГС „Шаип Јусуф“

АЛЕКС ШАХИНИ ученик во нашето училиште денес ја освои ПРВАТА МЕЃУНАРОДНА НАГРАДА на Меѓународната детска ликовна изложба на тема: ФЛОРА И ФАУНА – Извор на животот и убавината, организирана во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Детскиот ликовен центар.  Честитки до ученикот и до менторката-професорката по ликовна уметност Дијана Динич.  Честитки […]

Манифестација посветена на Ромската култура, јазик и традиција

Вчера нашето училиште беше домаќин на манифестација посветена на Ромската култура, јазик и традиција, а истата поддржана од Министерството за култура на Р.Македонија во реализација на ЗГ „Кхам сијан“ – Скопје. По тој повод и нашите ученици добијаа награди за освоените места по објавените конкурси, а директорот на училиштето благодарница за придонес и реализација на […]

Трето место во дисциплина – трчање (крос за машки)

Бевме дел од проектот “Средношколски дисциплини” организирано од ЗГ ” СФЕРА – Скопје .На натпреварите учествувавме во неколку дисциплини, а нашиот ученик Суат Илјаз во конкуренција со сите средни училишта од градот Скопје го освои ТРЕТОТО МЕСТО во дисциплина – трчање (крос за машки). Честито!