Најсовремените апарати за заштита и спречување од COVID 19

Обезбедени се едни од најсовремените апарати за заштита и спречување од COVID 19. Кабинетите за практична настава се уредени и опремени според сите протоколи, на безбеден и сигурен начин. Ви пренесуваме дел од реализацијата на настава во време на пандемија.

Протоколи, упатства и други насоки за учебната 2020/21

План за настава од МОН – Превземи Интерен протокол – Превземи Кодекс за наставници – Превземи Кодекс за ученици – Превземи Насоки за учење на далечина (за ученици) – Превземи Протокол за практична настава – Превземи Протокол за технички персонал – Превземи

ВО ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ПОБЕДУВААТ, А НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ЕДНО ОД НАЈНАГРАДУВАНИТЕ ВО ДРЖАВАТА!

На Образовното Рандеву МАССУМ 2020 година, кое се одржа по електронски пат и под покровителство на Американскиот универзитет на Европа – ФОН, нашето училиште во конкуренција со другите средни стручни училишта од Р.С.Македонија ги издвои следните победи: I – место НАЈДОБРО ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА (Ученик: Тони Сали) II – место НАЈДОБАР ЈАВЕН ГОВОР (Ученичка: Садета […]