Директорот на училиштетото по повод празникот упати честитки и им додели скромно внимание за жените кои се вработени во училиштето. Воедно им посака поголема репрезентативност, успешност и општествена влијателност со клучна цел за заедничко развивање и подобрување на општеството.