Втора година овој голем празник го одбележуваме во услови на пандемија, но сепак не треба да заборавиме дека денес се усвоени:- ИМЕТО РОМ/РОМКА- РОМСКОТО ЗНАМЕ И РОМСКАТА ХИМНАОгромна благодарност до тимот на ученици кои се потрудија да ни ја подготват честитката за овој ден.Amen sar siklana ponaodori da ka trudinamen te andara sukcesja ko kotor tari edukacija. Diklem deka amen shaj te kera odova!Bahtalo 8 to April sa e Romenge ko sasto sumnal!