Учениците и вработените од нашето училиште беа дел од хуманитарниот настан, базаро под мотото „Од срце за Леонид Индов“ организиран од Градот Скопје. На настанот училиштето учествуваше со рачни изработки, како и услуги и производи поврзани со струките на училиштето кои беа продавани на посетителите, а собраните средства се донираа за потребното лекување на Леонид. Со ова Градот Скопје, како и сите средни училишта покажаа солидарност, хуманост и проактивност со искрени намери насочени кон лекување и негово брзо закрепнување. БЛАГОДАРНОСТ до сите учесници и посетители на настанот.