Ученичката заедница на нашето училиште, во соработка со учениците и професорите реализираше хуманитарна акција наменета за жителите на Турција и Сирија. Благодарност до професорите и учениците кои беа дел од оваа иницијатива и придонесоа за истата. Донирана е топла облека, храна, обувки и потребни материјали согласно списокот на потреби.