Условите за работа на техничкиот персонал се олеснати. Набавени две машини за чистење на подови во нашето училиште. Заменет стариот принцип на чистење со нов принцип, но и поповолни услови за почисто училиште и училишно окружување.