СОВРЕМЕН АМФИТЕАТАР – КАБИНЕТ ПЛУС ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНА НАСТАВА ВО УЧИЛИШТЕТО! Подолг временски период се работеше на идејата за опремување на амфитеатар како додаток на кабинетската настава во училиштето, а сега тоа е реалност! Топло, убаво и пријатно место за реализирање на наставата и вон-наставните активности на училиштето. Sидовите на амфитеатарот се разубавени со уметнички дела на нашиот уметник – професорката Марија Трпеска.