По повод Светскиот ден на среќата, нашите ученици во придружба на стручната служба, заедно со останатите средни училишта на Град Скопје учествуваше на настан организиран од Градот Скопје, на плоштад Македонија, каде имаше оплеменување на куќарките, со пораки за среќа. Учениците беа посетени од градоначалничката на Град Скопје, г-ѓа Данела Арсовска, со која обавија мотивирачки разговор за важноста на образованието и успехот. Нашите ученици на случајните минувачи им делеа ливчиња со цитати за среќата и водеа дискусии на истата тема.