Ранг листи 2024:

  1. Најдобар есеј – Преземи
  2. Најдобра ликовна творба – Преземи
  3. Најдобро тик-ток видео – Преземи
  4. Баскет – Преземи
  5. Лидер на струка