На 29. 01. 2021 год. нашето училиште го прослави патрониот празник. По тој повод се организираа разни активности коишто се изведоа и можеа да се проследат он-лајн на официјалната страна на facebook, а дел од нив (Симулирање на судско рочиште, казнена постапка и мандолинскиот оркестар) на youtube.