Училиштето е добитник и започна да го реализира проектот „ЈАС СУМ ДЕЛ ОД ЕВРОПА“

(“I am part of Europe”) поддржан од Програмата на Европска Унија за образование, обука, млади и спорт -Еразмус+. 

Во рамки на овој проект учениците од профилот медицинска сестра ќе реализираат повеќедневна практична настава и размена во Р.Бугарија во Општата болница „Д-р. Стојчо Христов“ Севлиево. Целта на овој проект е учениците да ги развијат своите вештини од областа на медицината, да го зајкнат практичното искуство и да усвојат работни навики во работно окружување надвор од нашата држава.

Честитки за учесниците и колегите кои ќе бидат дел од оваа размена.