Завршен настан во рамки на проектот „Развој на култура на мир и превенција на насилство, како основни вредности во образовниот систем во Република Северна Македонија”. Учениците од СУГС Шаип Јусуф-Скопје учествуваа на симулацијата на судење -Кривична постапка од областа на малолетничката деликвенција.Воедно изразуваме благодарност до другите вклучени средни училишта и до Министерство за образование и наука за учеството на настанот и поддршката.Проектот е подржан од Embassy of Canada to Serbia, North Macedonia and Montenegro Амбасада Канаде у Србији и у Црној Гори / на Канада во Северна Македонија.