Дел од нашето одбележување на патрониот празник прикажан во прилогот на МРТ4 изготвен од редакцијата – Бијандипе.

Благодарност до редакцијата за посетата на настанот и за дадената можност и простор во програмата на телевизијата, благодарност до новинарот Сали Мемед.