По предлог на нашите ученици одморот во нашето училиште ќе биде исполнет со музика! Од денес: – Опремени ходници со озвучување- Аудио опрема и интегрирана мрежа за функционален разглас во сите простории на училиштето. Пример за современо училиште, пример за соработка и одлучување со учениците!