Документарен филм за работата и постигнувањата СУГС „Шаип Јусуф“ по повод одбележување на патрониот празник и пет години од постоењето на училиштето.