Активност организирана по повод патрониот празник на училиштето во чест на Шаип Јусуф, кој бил еден од организаторите на Светскиот конгрес на Ромите одржан во Лондон 1971 година. Конгрес каде се усвоиле и унифицирале ромското знаме и химна, а исто така и изразот Ром/Ромка.