Благодарност до Ромската редакција БИЈАНДИПЕ за нивниот прилог и гостување за време на прославата по повод патрониот празник. Оосбено чест ни претставува што основач на оваа редакција е професорот Шаип Јусуф, па новинарите и редакцијата не го изоставаат неговото дело и живот. Уште еднаш од име на училиштето истакнуваме благодарност.

Во прилог дел од настаните на патронатот.