Во прилог на објавата го споделуваме целосното видео од одбележувањето на патрониот празник.
(почеток на квизот 19:35 мин.)