Професорката Марина Атанаскоска, стоматолог, одржа отворен час со учениците од прва година медицински сестри на ден 13.12.2019 година, на тема „Здрава, оптимална и балансирана исхрана“ за подигнување на свеста кај учениците да се ихрануваат здраво.