Ученици од  СУГС ,,Шаип Јусуф“ со професорката по ликовна уметност Дијана Диниќ учествуваа на конкурс за 13-та меѓународна изложба на тема ,,Флора и фауна – извор на животот и убавината” на ден 27.11.2019 . Нашето училиште испрати  вкупно дваесет и шест цртежи за овој натпревар. Годинава нашето училиште освои две награди. Ученикот Сунај Исмаил освои прво место, а Мукадес Куртиш го освои второто место. Другите учесници кои беа дел од овој конкур се: Леон Али (прва год. медицина), Ѓуло Имер ( прва год. бизнис -администратор), Аида Алијевска (прва год.бизнис-администратор), Јонатан Сали (втора год.медицина), Едис Цвитанов (прва год. градежно), Лаура Бафтијар (прва год.фризери), Али Шериф ( прва год. бизнис -администратор), Мејрем Бајрам (трета год. медицина), Азрета Хасан (прва год. бизнис- администратор), Алмин Алили (прва год.градежно), Северџан Јашар (прва год. келнери), Алекс Шахини (втора год.градежно), Али Шахини (втора год. градежно), Ѓулсефа Кајтаз ( прва год. медицина), Алие Бајрам (прва год.медицина), Садбер Абдула (прва год.медицина), Емануела Бачка (прва год. медицина). Цртежот од ученикот Едис Цвитанов (прва год. градежно) се најде во каталог од ова изложба помеѓу останатите учесници од другите училишта. На самата изложба беа изложени цртежите од повеќе ученици на нашето училиште.