Што конкретно се случуваше?

Во што се натпреваруваа учениците и како тоа изгледаше?

Погледнете и видете како трудот на нашите ученици изгледа во својата финална форма! 😊