Најдобри како и секогаш!

Освоено 1 место за најдобар оратор во категоријата средни училишта од државата. Оратор Сара Агуш од четврта година, профил: бизнис-администратор.

Одличен пласман и настап на ораторот Сали Јакуп од прва година профил: бизнис-администратор.

Ораторите говореа на традиционалните средби наменети за деца од државата, а посветени на поетот Коста Солев Рацин.

Честитки до учениците за успехот! Благодарност за посветеноста и подготовката на учениците до: Ана Костадиновска психологот на училиштето и директорот Доан Сулејманоски.