Обезбедени се едни од најсовремените апарати за заштита и спречување од COVID 19. Кабинетите за практична настава се уредени и опремени според сите протоколи, на безбеден и сигурен начин. Ви пренесуваме дел од реализацијата на настава во време на пандемија.