Вчера нашето училиште беше домаќин на манифестација посветена на Ромската култура, јазик и традиција, а истата поддржана од Министерството за култура на Р.Македонија во реализација на ЗГ „Кхам сијан“ – Скопје. По тој повод и нашите ученици добијаа награди за освоените места по објавените конкурси, а директорот на училиштето благодарница за придонес и реализација на ваквиот битен настан.