На ден 30.11.2019 година сабота, нашето училиште учествубваше на натпреварот во изработка на експерименти на “Манифестација Ноември месец на науката, 2019.” Претставник на нашето училиште беше ученичката Магбера Алијевска од I-БА со експеримент ,,Како до чиста вода за пиење и наоѓање на страна на светот во природата” и ученикот Ашмет Агуш  III-ЕТ со експеримент ,,Приказ на вештачки вулкан”под менторство на професорката по географија Музафера Кофрц. Учениците и менторот се здобија со сертификати за учество.