Почитувани, проектот Корона пакет на солидарнста се видео материјали и банери за едукација на учениците, за правилно одржување на растојание и правилно одржување на секојдневната хигиена. Тие се поврзани со донацијата од Збратимениот град на Град Скопје – Нирнберг.