Почитувани, нашето училиште СУГС „Шаип Јусуф“ – Шуто Оризари ги објавува конкурсите за најдобар наставник, ликовна творба и литературна творба (за ученици). Рокот за пријавување е до 01.02.2022