Емилија Петрушевска
педагог

Наталија Петревска дефектолог


Ана Костадиновска
психолог