Кампањата „Информирај се! Секој може да биде жртва на трговија со луѓе!“ е во рамки на проектот „Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки’, имплементиран од страна на РАЖМ „ЛУЛУДИ“ во соработка со локалните организации: Здружение на мултиетничко општество за човекови права-Штип, R.C.C DROM-Куманово, Roma Democratic Development Association Sonce – Тетово , Roma Perspective – Прилеп и Romaversitas North Macedonia – Скопје. со поддршка на локалните општини Општина Прилеп, општина Куманово, општина Тетово, општина Штип и Град Скопје.
Проектот е поддржан од ЕУ и Совет на Европа.
Ова видео е изработено со заеднички средства од Европската Унија и Советот на Европа.