Пречекавме ученици од основните училишта од нашето окружување. Им ги презентиравме нашите образовни профили, нашите кабинети, знаења, вештини и достигнувања.

ДРАГИ ПОЛУМАТУРАНТИ ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

НАПРАВЕТЕ ГО ВИСТИНСКИОТ ЧЕКОР. ИЗБЕРЕТЕ СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ И КОНКУРЕНТНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ.

Со ова ја најавуваме уписната кампања на нашето училише.

Бизнис администратор (економија, право, трговија)

– Медицинска сестра (здравство и социјална заштита)

– Градежен техничар (градежништво, геодезија и архитектура)

– Келнер (туризам и угостителство)

– Фризер (лични услуги)

– Продавач – дуална паралелка (економија, право, трговија)