🏫 Изберете го СУГС „Шаип Јусуф“ – Скопје
🎓 Тука започнува твојот успех!
🎓 Направете го вистинскиот избор!
🎓 Изберете современи услови за настава, стручно образование и побарувани образовни профили.
🏫 Ве очекуваме!
📍 Прво пријавување на 14.06.2022 и 15.06.2022 година
📍 Второ пријавување 21.06 2022 и 22.06.2022 година