Училишната библиотека на нашето училиште се збогати со дополнителен број на наслови потребни за реализација на предметите: македонски јазик и литература, право, економија, менаџмент, бизнис, медицина и др. На ваков начин го збогатуваме книжевниот фонд на нашата библиотека и создаваме подобри услови за едукација за нашите ученици.