ЗБОГАТЕНА Е НАШАТА УЧИЛИШНА БИБЛИОТЕКА!

– Нови дела стручна литература од областа на: медицината, правото, економијата, комуникологијата, историјата, педагогијата, филозофијата, маркетингот, политиката и др.

– Нови дела за потребите по предметот Македонски јазик и литература, во функција на наставните програми од прва до четврта година.

Секоја година и помалку, од се по нешто, создаваме библиотечен фонд по мерак и за сечии вкус, за нашите ученици и вработените.