Закон за средно образование – Преземи

Закон за наставници – Преземи

Закон за вработени во јавна администрација – Преземи

Закон за работни односи – Преземи

  • План за настава од МОН – Преземи
  • Интерен протокол – Преземи
  • Кодекс за наставници – Преземи
  • Кодекс за ученици – Преземи
  • Насоки за учење на далечина (за ученици) – Преземи
  • Протокол за практична настава – Преземи
  • Протокол за технички персонал – Преземи
  • Глобален план на активности за период од март до септември 2021 – Преземи