ДРЖАВНА МАТУРА/ЗАВРШЕН ИСПИТ

Протоколи, упатства и други насоки за учебната 2020/21

 • Правилник за првенец на генерација – Преземи
 • План за настава од МОН – Преземи
 • Интерен протокол – Преземи
 • Кодекс за наставници – Преземи
 • Кодекс за ученици – Преземи
 • Насоки за учење на далечина (за ученици) – Преземи
 • Протокол за практична настава – Преземи
 • Протокол за технички персонал – Преземи
 • Глобален план на активности за период од март до септември 2021 – Преземи

Завршни сметка

Општи документи

 • Куќен ред
 • Кодекс
 • Статут