Градежните техничари на терен…

За оваа учебна година, обезбедена е неопходна и нова опрема, но и потребните материјали и помагала за учениците од овој образовен профил. Споделуваме фотографии од учењето преку работа од нашите градежници.