На 20.03.2020 година, нашето училиште ќе реализира онлајн едукативни содржини со користење на алатката zoom. Нема повеќе да објавуваме наставни материјали на нашата фејсбук страна, туку секој ден ќе се реализираат по неколку предавања од страна на професорите. Деновиве ќе објавиме информации: кој клас, со кој професор и кога ќе има средба. Дел од учениците се подготвија и ја симнаа апликацијата. За останатите споделуваме упатство во прилог.
– Голема благодарност до наставниот кадар за неговата несебичност!